De Commissaris van NU

Voor commissarissen en toezichthouders die staan voor toezichthouden voorbij de codes; die zich willen laten leiden door wijsheid, waarden en reflectie; die zich realiseren dat zij als individu een cruciale rol spelen in het besluitvormingsproces van meervoudige waardenafweging in de boardroom; die zich willen verdiepen in relevante academische kennis én praktijkvoorbeelden en deze willen vertalen naar de eigen toezichtspraktijk en het handelingsrepertoire.

Het lijkt bijna een paradox. In een tijd dat alles sneller gaat, de informatievoorziening nog nooit zo groot is geweest en de druk om direct te reageren norm is, behoort de rol van toezicht uit te gaan van een waarden-gedreven visie, gepaste afstand, integer handelen en het lef om ‘er nog eens een nachtje over te slapen’.

Toezicht gaat niet gebukt onder gebrek aan kennis en voortvarendheid, maar vaak onder gebrek aan wijsheid en een gedeeld waardenkader.

De samenleving ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerksamenleving met vraagstukken die private en not-for-profit organisaties uitdagen om elkaar op z’n minst te begrijpen en steeds vaker samen te werken in netwerken, allianties en ecosystemen. Dit vraagt van commissarissen en toezichthouders dat zij zich weten te verstaan tot de drie verschillende logica’s van de markt, de